Compensatie na betaling transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Compensatie na betaling transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Alsnog compensatie na betaling transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers van het UWV een bedrag ter compensatie ontvangen van de transitievergoeding die is uitgekeerd aan langdurig zieke werknemers. De compensatie is goed nieuws voor werkgevers.

Uitkering transitievergoeding beëindiging arbeidsovereenkomst

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2018 zijn werkgevers verplicht om een transitievergoeding uit te keren bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die twee jaar ziek is geweest.

Voor veel werkgevers betekende dit een fikse aderlating. Temeer daar de transitievergoeding volgde op een periode van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Slapend dienstverband

Uit kostenoverwegingen kozen veel werkgevers er voor om het dienstverband ‘slapend’ te houden. Dit houdt in dat na de duur van de loondoorbetalingsverplichting van 24 maanden de arbeidsovereenkomst werd voortgezet, met alle risico’s en verplichtingen van dien.

Uiteindelijk is op 10 juli 2018 het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen door de Eerste Kamer. Werkgevers kunnen met ingang van 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die aan langdurig zieke werknemers is uitgekeerd.

Hoogte transitievergoeding

De  compensatie van de vergoeding twee jaar ziekte is gelijk aan de betaalde transitievergoeding, gemaximeerd tot het loonbedrag dat gedurende de twee jaar van ziekte is doorbetaald.

Voor een ‘slapend dienstverband’ geldt dat er niet gecompenseerd wordt voor de loonperiode dat het dienstverband slapend is gehouden. Dit is de periode waarin de werknemer nog in dienst is geweest, zonder dat er een loondoorbetalingsverplichting bestond.

Vereisten aanvraag compensatie transitievergoeding

De compensatie dient door de werkgever digitaal te worden aangevraagd bij het UWV. Hierbij dienen de volgende documenten te worden ge-upload.

 • De arbeidsovereenkomst van de werknemer;
 • De beëindigingsovereenkomst;
 • Bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid door middel van:
  • De beschikking van opzegging met toestemming van het UWV;
  • De ontbindingsbeschikking van de Kantonrechter;
  • De vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst;
 • De loonstroken waaruit de hoogte van de loondoorbetaling blijkt;
 • De berekening van de transitievergoeding;
 • Het bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Termijnen verwerking compensatie transitievergoeding

De Wet compensatie transitievergoeding zal op 1 april 2020 in werking treden. Werkgevers hebben vervolgens zes maanden de tijd om de compensatie aan te vragen bij het UWV.

Uiterlijk op 1 oktober 2020 moeten alle compensatie aanvragen die betrekking hebben op de periode van 1 juli 2015 tot en met 1 april 2020 zijn ingediend.

Voor nieuwe gevallen na 1 april 2020 geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na de betaling van de transitievergoeding moet plaatsvinden.

Mocht u vragen hebben over de verschuldigdheid of de mogelijkheid tot compensatie van de transitievergoeding, dan kunt u contact opnemen. Stuur een email naar info@transportrechtadvocaat.nl of neem contact op via 076 – 5204044.

Mr. Otto Lenselink

Breda, augustus 2018

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *