ADR-voorschriften

ADR-voorschriften

De ADR-voorschriften uit het ADR-verdrag hebben betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen. ADR is de afkorting van “Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. Oftewel, vervoer gevaarlijke stoffen over de weg. In het ADR is een stoffenlijst opgenomen, de ADR-gevarenklassen waarop alle gevaarlijke stoffen staan vermeld, die een stofidentificatienummer hebben (UN-nummer).

Wat zijn deze voorschriften?

De verschillende voorschriften die gelden voor het vervoeren van deze gevaarlijke stoffen, zijn onder andere:

 • Vóór aanvang van het transport: zoals het verpakken, etiketteren en het opmaken van documenten
 • Voor de belading van het voertuig: zoals stuwage en samenlading
 • Voor het voertuig: zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voor onderweg: zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen.

Voor welke zaken gelden de voorschriften?

De ADR-voorschriften gelden zowel voor zaken die voorafgaand aan het vervoer goed moeten zijn geregeld, zoals de etikettering, de verpakking, het opmaken van documenten en de wijze van belading, als op zaken die tijdens het vervoer van belang, zoals het voertuig, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies voor onderweg, denk daarbij aan tunnel en routebepalingen.

Voor wie gelden de voorschriften?

De voorschriften gelden voor alle vervoerders van gevaarlijke stoffen. De vervoerder is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het:

 • controleren of de zending voldoet aan het ADR;
 • controleren of de juiste documenten mee gaan;
 • nagaan of het voertuig en de wijze van belading voldoen aan de eisen;
 • vervoeren, laden, lossen en tijdelijk afladen van gevaarlijke stoffen.

Juridische hulp nodig op het gebied van ADR-voorschriften?

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink is ervaren op het gebied van wegvervoersrecht en hij voorziet uw transportonderneming of expeditiebedrijf graag van advies of rechtsbijstand. Neemt u daarom vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter en we nemen direct contact met u op

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Share