Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit (weg)vervoer 2022

Tachograaffraude_sjoemelsoftware

Op 24 maart 2023 werd de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2022 ingevoerd, waarmee de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2019 werd vervangen.

In de Beleidsregel 2022 zijn de regels opgenomen die gelden voor boeteoplegging bij overtredingen van bepalingen uit de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Vervoer.

Bijlage 1 bij de Beleidsregel 2022 bevat de ‘Boetecatalogus’. In deze Boetecatalogus zijn de concrete boetebedragen opgenomen per afzonderlijke overtreden bepaling uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en welke partij de norm-adressant is (werkgever/zelfstandige en/of werknemer).

De meest in het oog springende wijziging van de Beleidsregel 2022 ten opzichte van de Beleidsregel ui 2019 is  de nieuwe indeling van de boetecategorieën die maximaal per boetebeschikking opgelegd kunnen worden bij een eerste bedrijfsinspectie.

De hoogte van de boete wordt bepaald door het in de beleidsregel bepaalde percentage van categorie 5 van artikel 23, lid 4 van het wetboek van Strafrecht. In 2022 was dit bedrag € 90.000,-. De beleidsregel maakt een onderscheid in (1) verminderde verwijtbaarheid, (2) normale verwijtbaarheid, (3) grove schuld en (4) opzet.

De beleidsregel handhaaft de differentiatie van de hoogte van de boete aan de hand van het aantal werknemers (1) 1 t/m 24, (2) 25 t/m 49, (3) 50 t/m 99, (4) 100 of meer.

De volgende tabel is opgenomen in artikel 7 van de Beleidsregel 2022.

 

Zelfstandige/aantal werknemers verminderde verwijtbaarheid normale verwijtbaarheid grove schuld opzet
Zelfstandige 6,25% 12,5% 18,75% 25%
1 t/m 24 12,5% 25% 37,5% 50%
25 t/m 49 25% 50% 75% 100%
50 t/m 99 37,5% 75% 112,5% 150%
100 of meer 50% 100% 150% 200%

 

 

Uitgangspunt is dat er bij een overtreding sprake is van ‘normale verwijtbaarheid’. Het is aan de overtreder om aan te tonen dat er sprake is van verminderde verwijtbaarheid als hij daar een beroep op wil doen.

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) zal namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat grove schuld of opzet moeten aantonen als er een boete wordt opgelegd uit één van deze categorieën.

De Beleidsregel 2022 geldt voor overtredingen die begaan zijn na 24 maart 2023. Tot deze datum geldt de Beleidsregel uit 2019. Echter, als blijkt dat toepassing van de Beleidsregel uit 2022 gunstiger uitpakt, dan dient deze Beleidsregel uit 2022 te worden toegepast voor overtredingen van voor 24 maart 2023.

Het viel mij op dat het Bureau Bestuurlijke Boete van de ILT de afgelopen maanden in een aantal gevallen haar voornemens tot boeteoplegging die dateren van na 24 maart 2023, doch betrekking hebben op overtredingen in 2021 en 2022, geen rekening hield met de ‘nieuwe’ Beleidsregel 2022.

Namens de transportbedrijven die ik het afgelopen jaar indiende  bij de ILT, voor boetefeiten met fikse boetes wegens het niet goed houden van toezicht op naleving van de rij- en rusttijden, zal dat naar mijn verwachting resulteren in flink lagere boetes. Omdat het om aanzienlijke boete gaat, scheelt dat al snel enkele tienduizenden euro’s.

Mocht u als werkgever/transportbedrijf een fikse boete van het ILT ontvangen of een voornemen daartoe ontvangen, wees dan alert en bewust van het feit dat voor overtredingen die begaan zijn voor 23 maart 2023 volgens de Beleidsregel 2022 moeten worden beboet, als dat gunstiger uitpakt.

Wilt u meer informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen. Ik ben bereikbaar op 06-47892281. Per email kunt u mij bereiken op info@transportrechtadvocaat.nl of op otto@lenselinkadvocatuur.nl.

Mr. Otto LenselinkJuni 2024

Share