Belangrijkste wijzigingen CAO Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2024

Op 21 december 2023 bereikten werkgeversverenigingen TLN en VVT een akkoord met vakbond FNV over de CAO Beroepsgoederenvervoer 2024.

 

Voor 2024 zijn dit de belangrijkste wijzigingen voor de werkgevers en werknemers in het beroepsgoederenvervoer.

 

  1. Met ingang van 1 januari 2024 worden de brutolonen (schalen A tot en met H) en brutotoeslagen worden verhoogd met 4%. Met ingang van 1 juli 2024 worden de brutolonen (schalen A tot en met H) en brutotoeslagen worden verhoogd met 2%.

 

  1. De verblijfskosten stijgen maximaal 4% per 1 januari 2024 en met 2% per 1 juli 2024, zoals nader te bepalen in het convenant dat TLN met de Belastingdienst zal sluiten.

 

  1. Loonschaal A en trede 0 bij loonschalen A t/m H verdwijnen per 1 januari 2024 uit de CAO Beroepsgoederenvervoer.

 

  1. De wachtdag bij ziekte komt te vervallen per 1 januari 2024.

 

  1. Het is toegestaan om een hogere toeslag toe te kennen voor ééndaagse ritten, in plaats van de (standaard) toeslag van 19% op het uurloon voor diensturen tussen 21:00 en 05:00 uur.

 

De CAO Beroepsgoederenvervoer is een standaard CAO. Dit betekent dat werkgevers daarvan niet mogen afwijken. Niet in het nadeel van werknemers, en niet in het voordeel van werkgevers. Door het mogelijk maken van het toekennen van een hogere toeslag voor de ééndaagse ritten, zal op dit punt dus een uitzondering worden gemaakt.

 

Mr. Otto Lenselink

 

Januari 2024

 

Share