CMR-verdrag

CMR-verdrag

Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Het CMR staat voor:  “Convention relative au Contract de Transport International de Marchandises par Route”, het is opgesteld door de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) en is sinds 1956 van kracht. Het bepaalt de rechten en plichten van de partijen bij een internationaal transportcontract over de weg.

Waar is het verdrag op van toepassing?

Het CMR is automatisch van toepassing op het internationale vervoer over de weg.  Het CMR kan ook van toepassing worden verklaard op vervoersovereenkomsten binnen Nederland. Het verdrag heeft als doel om de rechtspositie van de vervoerder en de opdrachtgever van het vervoer te reguleren en te beschermen.

Wat staat er in het verdrag?

Het verdrag bepaalt onder andere de volgende punten:

 • De vervoerder is verplicht om de goederen op de afgesproken tijd en plaats af te leveren;
 • De vervoerder is verantwoordelijk voor het transport van de goederen en moet zorgen voor een veilig transport. Als de goederen verloren raken, beschadigd raken of vertraging oplopen, is de vervoerder aansprakelijk voor de schade, tenzij hij kan aantonen dat dit buiten zijn controle lag;
 • De opdrachtgever is verplicht om de goederen op tijd en op de juiste plaats aan te leveren en moet de vervoerder voorzien van alle noodzakelijke informatie, zoals het gewicht en de afmetingen van de goederen;
 • De opdrachtgever moet zorgen voor de juiste documentatie, zoals vrachtbrieven en douanedocumenten;
 • De vervoerder moet een vrachtbrief opstellen voor elk transport. De vrachtbrief is een belangrijk document dat informatie bevat over de goederen, het gewicht, de afmetingen, de afzender en de ontvanger. Het is een juridisch document dat als bewijs dient van de overeenkomst tussen de vervoerder en de opdrachtgever.

CMR verdrag en aansprakelijkheid

Als er een geschil ontstaat tussen de vervoerder en de opdrachtgever, kan het CMR-verdrag als leidraad dienen voor de oplossing van het geschil. Het verdrag bepaalt dat geschillen moeten worden beslecht door middel van arbitrage, tenzij de partijen anders overeenkomen. Het CMR is dwingendrechtelijk van aard, hetgeen met zich meebrengt dat er contractueel in de vervoersovereenkomst niet van het CMR kan worden afgeweken.

Voor het nationale vervoer op de weg gelden de Algemene Vervoerscondities.

Juridische hulp nodig op het gebied van het CMR-verdrag?

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink is ervaren op het gebied van wegvervoersrecht en hij voorziet uw transportonderneming of expeditiebedrijf graag van advies of rechtsbijstand. Neemt u daarom vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter en we nemen direct contact met u op

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Share