Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC)

Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC)

De Algemene Vervoerscondities 2002 zijn (vervoers)voorwaarden die vaak worden gebruikt bij wegtransport binnen Nederland. Deze voorwaarden zijn van belang in het geval van schade. Op basis van deze voorwaarden kan dan worden gekeken wie aansprakelijk is. In deze AVC staat onder andere de:

 • Verplichtingen van de afzender;
 • Verplichtingen van de vervoerder;
 • Voorwaarden voor het betalen van de vracht;
 • Bijzondere risico’s;
 • Afspraken voor opslag.

De voorwaarden in de AVC zijn alleen geldig wanneer afzender en vervoerder dit afspreken. Het is dan meestal de gang van zaken om gebruik te maken van een AVC-vrachtbrief.

AVC-vrachtbrief

De afzender en vervoerder maken in de AVC-vrachtbrief eigen afspraken. Deze brief dient als bewijsmiddel van grote waarde in het geval van schade tijdens het vervoer. De afspraken in de AVC-vrachtbrief gaan bijvoorbeeld over de volgende zaken:

 • Het soort goederen;
 • De hoeveelheid goederen;
 • Het gewicht van de goederen;
 • De datum van ontvangst en aflevering.

Het CMR-verdrag geldt voor internationaal transport

Bij internationaal transport geldt veelal het CMR-verdrag. Afgesproken kan worden dat de AVC-condities in aanvulling gelden op het CMR-verdrag. De bepalingen uit de wet gelden onverkort, indien de AVC 2002 niet van toepassing zijn verklaard en het CMR-verdrag niet geldt.

Juridische hulp op het gebied van Algemene Vervoerscondities?

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink is ervaren op het gebied van wegvervoersrecht en hij voorziet uw transportonderneming of expeditiebedrijf graag van advies of rechtsbijstand. Neemt u daarom vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter en we nemen direct contact met u op

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Share