Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het toezicht geregeld op de Nederlandse financiële sector. De Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gericht op de bestrijding van het witwassen van illegaal verkregen gelden. De Nederlandse grootbanken – Rabobank, ABN-AMRO Bank, ING Bank – houden zich heel intensief bezig met het monitoren van geldstromen van gelden op rekeningen van haar klanten. Dat gebeurt door medewerkers van de afdeling ‘know your customer’ (KYC). Als de geldstromen oproepen vragen, dan worden er doorgaans in eerste instantie schriftelijk vragen gesteld, veelal gevolgd door een telefonisch interview.

Gevolgen van een Wwft onderzoek

De gevolgen van een Wwft onderzoek kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor uw logistieke onderneming. De contractvrijheid geldt ook in relatie tussen de bank en de rekeninghouder. De bank kan de bancaire relatie met de klant eenzijdig beëindigen door deze op te zeggen. Hierbij dient de bank wel de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat wordt zwaarder gewogen, in het geval de opzegging van de bancaire relatie ertoe leidt dat de klant geen bankrekeningen meer heeft, waardoor de bedrijfsvoering wordt lamgelegd.

Vanwege de grote geldstromen, met zowel binnenlandse als buitenlandse partijen, heeft de logistieke sector ook te maken met het (verscherpte) toezicht door de banken. Dat kan leiden tot vragen, over bepaalde transacties van bepaalde afzenders, of expediteurs.

De praktijk wijst uit dat er ook verscherpt toezicht en vragen vanuit de bank volgen als uw transportbedrijf of uw opslagbedrijf of uw expeditiebedrijf in negatieve zin in de media zijn genoemd. Banken rechercheren ook op mediaberichten, waardoor er een onderzoek kan worden gestart in het kader van de Wwft.

Transportrechtadvocaat is ervaren in de logistieke sector

Mr. Otto Lenselink heeft de afgelopen jaren meerdere bedrijven uit de logistieke sector geadviseerd die te maken kregen met een verscherpt toezicht van de bank, waarbij de bank in eerste instantie geen genoegen nam met de schriftelijke reacties van de klant, naar aanleiding van transacties die vragen opriepen.

Ook heeft mr. Otto Lenselink ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures tegen (groot)banken ter voorkoming dat de bankrelatie werd beëindigd. Ook werd rechtsbijstand verleend aan ondernemers, die te maken kregen met een opname in het zogeheten Incidentenregister, het bijbehorende Extern Verwijzingsregister (EVR) en het Intern Verwijzingsregister (IVR), waardoor het ondernemen feitelijk onmogelijk werd gemaakt.

Advocaat nodig bij een Wft of Wwft onderzoek?

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink is ervaren op het gebied van ondernemingsrecht en hij voorziet u graag van advies. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op.

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mailadres (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Uw bericht

    Share