Diensten

Diensten van transportrechtadvocaat

De diensten van transportrechtadvocaat.nl richten zich op de rechtsgebieden waar u als transportondernemer mee te maken kan krijgen. Denk daarbij aan het wegvervoersrecht, het arbeidsrecht of het ondernemingsrecht. Het is voor u belangrijk dat u gedegen en deskundige rechtshulp wordt geboden op deze gebieden. Advocaat Otto Lenselink helpt u graag verder, of u nu juridisch advies of rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure nodig heeft.

Juridische bijstand op de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

 • Arbeidsgeschillen
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Beëindigingsovereenkomsten
 • Cao voor het Beroepsgoederenvervoer
 • Concurrentiebeding
 • Disfunctioneren
 • Dossieropbouw
 • Loonsancties
 • Medezeggenschap
 • Inlenersaansprakelijkheid
 • Intercollegiale inlening
 • Ontbindingsverzoeken
 • Ontslagvergunningaanvragen
 • Relatiebeding
 • Re-integratieverplichtingen
 • Reorganisatie
 • Sociaal plan
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Ziekteverzuim

Ondernemingsrecht

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid ( bv. paulianeus handelen)
 • Handelsgeschillen
 • Herstructureren van een transportbedrijf
 • Overname van een transportbedrijf (activaovername / aandelenovername)
 • Verbintenissen
 • Vervoersovereenkomsten
 • Vervoersvoorwaarden
 • Zekerheidsrechten

Wegvervoersrecht

Kunnen wij u van dienst zijn?

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink heeft zich toegelegd op deze rechtsgebieden en hij assisteert u hiermee graag. Heeft u een juridisch vraagstuk of een concreet geschil? Neem dan contact op met ons.

Laat uw gegevens achter en we nemen direct contact met u op

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Share