Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid in de CAO transport

Als je door ziekte of een ongeval (letsel) geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitvoeren, dan spreken we van arbeidsongeschiktheid. Volgens de CAO transport geldt in dit geval van ziekte dan dat gedurende de eerste 24 maanden van arbeidsongeschiktheid een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, die minimaal gelijk is aan 70% van het loon. Vaak geldt er een aanvulling op grond van de cao of de individuele arbeidsovereenkomst.

Is het vast gebruik binnen een onderneming om bij ziekte 100% van het loon door te betalen, dan is er een kans dat een werknemer op basis van het gewekte vertrouwen en het bestendig gebruik aanspraak kan maken op een hogere uitkering dan 70% van het bruto loon, ook in de gevallen waarin er geen afspraken over zijn gemaakt bij cao of in de arbeidsovereenkomst.

Verplichting loondoorbetaling en arbeidsgeschiktheid beroepsgoederenvervoer

Na 24 maanden arbeidsongeschiktheid vervalt de loondoorbetalingsverplichting en kan de arbeidsongeschikte werknemer een WIA uitkering aanvragen. Dan beoordelen een arts en een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid en hoeveel de (ex) werknemer nog geacht kan worden te verdienen van zijn ‘oude’ loon. Indien een werknemer wordt geacht nog 65% van het ‘oude’ loon te kunnen verdienen, dan krijgt hij geen WIA uitkering.

WIA uitkering

WIA is een afkorting van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt zo’n WIA-uitkering. Wanneer u na 2 jaar ziekte nog steeds niet of niet volledig kunt werken, kunt u aanspraak maken op een WIA uitkering. U heeft soms ook recht op deze uitkering wanneer u in het buitenland werkt.

2 soorten WIA-uitkeringen: IVA en WGA

De IVA uitkering staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering krijgt u in het geval dat u niet of nauwelijks kunt werken en de kans op herstel klein is.

De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt u wanneer u tijdelijk volledig arbeidsongeschiktheid bent of door uw ziekte 35 tot 80% minder loon verdient.

Juridische hulp bij arbeidsongeschiktheid

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink is ervaren op het gebied van arbeidsrecht en hij voorziet uw transportonderneming of expeditiebedrijf graag van advies of rechtsbijstand over arbeidsongeschiktheid. Neemt u daarom vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter en we nemen direct contact met u op

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mailadres (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Uw bericht

    Share