Aandeelhoudersgeschillen

Aandeelhoudersgeschillen

Als er meerdere aandeelhouders, dat wil zeggen mede-eigenaren van een onderneming, zijn van uw transportonderneming, dan is het van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het kan uiteraard zo zijn dat op enig moment er geschillen rijzen tussen de aandeelhouders onderling. Dat kan een verschil van inzicht zijn op zakelijk gebied. Bijvoorbeeld het wel of niet willen investeren in een (deels) elektrisch wagenpark. Een geschil tussen aandeelhouders kan ook ontstaan in de familiesfeer. Bijvoorbeeld bij de benoeming van een CEO in het kader van bedrijfsopvolging.

In de statuten van de onderneming of in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen de rechten en verplichtingen worden opgenomen, die gelden als er sprake is van een aandeelhoudersgeschil.

In de praktijk komt het vaak voor dat er twee aandeelhouders zijn, waarvan iedere aandeelhouder 50% van de aandelen heeft en het bestuur van de logistieke onderneming door beide aandeelhouders wordt gevoerd. In het geval van een conflict, zal dit vaak leiden tot het uitkopen van de andere aandeelhouder.

De afgelopen jaren heeft transportrechtadvocaat mr. Otto Lenselink in meerdere zaken aandeelhouders geadviseerd en namens hen onderhandeld bij zowel het treffen van een uitkoop, als bij de overname van aandelen. Intensieve trajecten, waarbij emoties hoog oplopen, de financiële belangen groot zijn en de uitkomst vaak toekomst bepalend voor de aandeelhouder en het bedrijf.

De contacten met de (ex) aandeelhouders die mr. Otto Lenselink terzijde stond, zijn nog altijd warm. Vanwege de positieve ervaringen zijn deze personen bereid om desgevraagd een referentie af te geven. Voor rechtsbijstand in geschillen over aandelen en zeggenschap binnen een bedrijf geldt in het bijzonder dat er een goede vertrouwensband moet zijn tussen klant en advocaat.

Advocaat nodig bij aandeelhoudersgeschillen?

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink is ervaren op het gebied van ondernemingsrecht en hij voorziet u graag van advies. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op.

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mailadres (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Uw bericht

    Share