ADR-gevarenklassen

ADR-gevarenklassen

Het ADR-verdrag is een Europees verdrag dat betrekking heeft op het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit verdrag maakt een indeling van negen categorieën ADR-gevarenklassen van gevaarlijke stoffen. Iedere klasse bundelt een groep stoffen die tijdens het vervoer gelijksoortig gevaar kunnen opleveren:

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen zoals vuurwerk of munitie;
 2. Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen zoals stikstof of propaan;
 3. Brandbare vloeistoffen zoals wasbenzine of spiritus;
 4. Brandbare vaste stoffen zoals metaalpoeders of zwavel;
 5. Oxiderende stoffen/organische peroxiden zoals kunstmest of waterstofperoxide;
 6. Giftige stoffen / infectueuze stoffen zoals pesticiden of micro-organisme;
 7. Bijtende stoffen zoals accuzuur of zoutzuur;
 8. Radioactieve stoffen zoals uranium;
 9. Overige (milieu)gevaarlijke stoffen zoals lithiumbatterijen.

Voorschriften voor vervoer van stoffen in de ADR-gevarenklassen

Deze gevaarlijke stoffen moeten worden opgenomen met het stofidentificatienummer, ook wel UN-nummer genoemd. Er gelden bovendien verschillende voorschriften voor het vervoeren van deze gevaarlijke stoffen:

 • Vóór aanvang van het transport: zoals het verpakken, etiketteren en het opmaken van documenten
 • Voor de belading van het voertuig: zoals stuwage en samenlading
 • Voor het voertuig: zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voor onderweg: zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen.

Juridische hulp op het gebied van ADR- gevarenklassen?

Transportrechtadvocaat Otto Lenselink is ervaren op het gebied van wegvervoersrecht en hij voorziet uw transportonderneming of expeditiebedrijf graag van advies of rechtsbijstand. Neemt u daarom vrijblijvend contact op.

Laat uw gegevens achter en we nemen direct contact met u op

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Share