Strafrechtelijke vervolging voor tachograaffraude

Strafrechtelijke vervolging voor tachograaffraude

Het is voor zover mij bekend voor het eerst dat het Openbaar Ministerie een monteur van tachografen strafrechtelijk heeft vervolgd wegens het manipuleren van tachograafinstallaties en/of pulsgevers, met als resultaat een recente veroordeling van de monteur in kwestie tot een fikse taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf *.

Deze strafrechtelijke uitspraak is voor mij redengevend om aan een strafrechtspecialist te vragen om dit vonnis te analyseren en zijn bevindingen in deze blog te zetten.

Schuld bekennen na tachograaffraude zonder een strafrechtadvocaat? Niet doen!

Wat speelde er?

Een door de RDW erkende monteur, die als chef werkplaats werkzaam was bij een garagebedrijf, hield zich onder meer bezig met het inbouwen, keuren en ijken van tachografen.

Controle: gemanipuleerde tachografen

In juli 2017 werd bij een onaangekondigde handhavingsactie door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een zestal vrachtwagens met gemanipuleerde tachografen aangetroffen in het bedrijfspand van het garagebedrijf.

Tweede bezoek

Vervolgens heeft het een half jaar geduurd alvorens de ILT een tweede bezoek heeft gebracht aan het bedrijfspand, waarbij zij bij doorzoeking van het bedrijfspand materialen heeft aangetroffen die kunnen dienen om tachografen en pulsgevers te manipuleren, zoals bewegingssensoren, tachografen, en printplaten.

Bekentenis tachograaffraude

Na confrontatie met de aangetroffen materialen bekende de monteur dat hij zich heeft bezig gehouden met het inbouwen van de gemanipuleerde tachografen. Voor het OM was met deze bekentenis de zaak rond.

Veroordeling

De rechtbank veroordeelde de monteur voor het inbouwen van gemanipuleerde tachograafinstallaties in vrachtwagens en het opmaken van valse registerkaarten.

Juridisch worden deze misdrijven gekwalificeerd als het ‘vernielen van een geautomatiseerd werk’ en ‘valsheid in geschrift’.

Daarnaast werd de monteur veroordeeld voor witwassen, omdat hij geld heeft verdiend met het manipuleren van de tachografen en het valselijk opmaken van de registerkaarten. Door de rechtbank werd voor deze feiten aan de monteur een forse straf opgelegd: een taakstraf van 228 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

Strafblad

De monteur krijgt met dit vonnis dus een strafblad. Mocht hij in de toekomst een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig hebben voor het werken in de transportbranche, dan bestaat de (grote) kans dat de VOG hem geweigerd wordt.

Waarschuwing

Welke lering kan uit het vonnis van de rechtbank worden getrokken? Meer dan ooit is het opsporen van tachograaffraude een speerpunt van Justitie. De IL&T doet vaker ‘instappen’ bij bedrijven om deze vorm van fraude op te sporen. Het is voor bedrijven, vrachtwagenchauffeurs en monteurs belangrijk om te weten welke rechten zij hebben.

Elke verdachte heeft zwijgrecht

In deze uitspraak van de rechtbank is te lezen dat de monteur uit eigen beweging heeft verklaard dat hij de gemanipuleerde tachografen heeft aangebracht. Dit terwijl je als verdachte niet verplicht bent om aan je eigen veroordeling mee te werken. Een verdachte heeft een zwijgrecht.

Advies

Mocht u dus bezoek krijgen van de IL&T, vraag dan eerst of u verdacht wordt van een strafbaar feit voordat u antwoord geeft. Als verdachte heeft u – zoals gezegd – het recht om te zwijgen, maar ook het recht om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen. Ik adviseer mijn cliënten om van deze gelegenheid gebruik te maken, desnoods telefonisch. Op een eenmaal afgelegde verklaring kan niet worden teruggekomen! Een strafrechtadvocaat kan u informeren over uw rechten en plichten en op een juiste wijze adviseren.

Mocht u juridisch advies of bijstand nodig hebben, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen. Ik ben bereikbaar op 076-5204044.

Mr. Wesley Welten

Juni  2020

* Rechtbank  Rotterdam d.d. 20 februari 2020, ECLI:NL:RBOT:2020:163

Share