Aanscherping handhaving rij- en rusttijden en tachograaffraude door de ILT

Aanscherping handhaving rij- en rusttijden en tachograaffraude door de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op haar site recentelijk een nieuwsbericht geplaatst, waarin zij aankondigt dat zij de handhaving zal aanscherpen ten aanzien van het overschrijden van rij- en rusttijden en tachograaffraude.*

Met ingang van 1 februari 2021 kan de ILT bij constatering van ernstige overschrijding van de rij- en rusttijdenregelgeving over een langere periode dan voorheen boetes opleggen. Tot 1 februari 2021 onderzocht en beboette de ILT enkel de overtredingen vanaf de laatstgenoten dagelijkse rusttijd. Vanaf 1 februari 2021 beboet de ILT voor ernstige overtredingen van de rij- en rusttijden vanaf de laatst genoten wekelijkse rusttijd. Dit geschiedt aan de hand van de data uit de digitale tachograaf, de zogeheten M-bestanden.

Gemanipuleerde tachograaf en aanvullende sanctie voor chauffeur

Wordt tijdens een wegcontrole ontdekt dat er door een vrachtwagen- of buschauffeur er gereden wordt in een voertuig met een gemanipuleerde tachograaf, dan kan zowel de transportonderneming als de chauffeur een boete opgelegd krijgen. Deze boetes zijn niet mals, de boete voor de transportonderneming bedraagt € 10.375,- en voor de chauffeur € 1.500,-.

Vanaf 1 februari 2021 geldt er voor de chauffeur een fors bijkomend risico. De chauffeur kan zijn bestuurderskaart kwijtraken als hij op heterdaad betrapt wordt bij het rijden in een vrachtwagen met een gemanipuleerde tachograaf. Hierdoor kan de chauffeur tijdelijk zijn beroep niet uit oefenen. In een dergelijk geval zal de vraag rijzen of zijn werkgever alsnog gehouden is om het salaris door te betalen. Als de werkgever het transportbedrijf is dat verantwoordelijk is het voorzien van haar vrachtwagen van een deugdelijke tachograaf, dan zal het in de risicosfeer liggen van de werkgever. Dit kan anders liggen als de chauffeur bijvoorbeeld werkzaam is op basis van een uitzendovereenkomst of op intercollegiale basis werkzaam bij een ander transportbedrijf.

Gericht op de beroepschauffeur

In het nieuwsbericht licht de inspecteur wegvervoer van de ILT toe dat haar speren voortaan ook duidelijker worden gericht op de beroepschauffeur.  Vervult de chauffeur een duidelijke rol of handeling waardoor het mogelijk was om fraude te plegen met de bestuurderskaart of met de tachograaf, dan riskeert ook de chauffeur voortaan een boete van € 1.500,-.

Het aantal wegcontroles en bedrijfsinspecties van transportbedrijven door de ILT is de afgelopen jaren flink toegenomen. De het aantal boetes dat wordt opgelegd neemt toe, en dat geldt ook voor de boetebedragen. Heeft uw transportonderneming behoefte aan juridische bijstand, naar aanleiding van een aangekondigde of onaangekondigde bedrijfsinspectie van de ILT, aarzel dan niet contact op te nemen.

Mr. Otto Lenselink

Februari 2021

 

Share